Tandvårdskonto, tandvårdsförsäkring & tandvårdsbidrag

6219

Vad kostar det? - Folktandvården Östergötland

och börjar gälla först när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kr under en  För detaljerade priser och referenspriser se våra prislistor nedan. Prislista vanlig tandvård · Prislista specialisttandvård. Folktandvården Online. Kostnaden för att  Vill du ha full kontroll på dina tandvårdskostnader kan du teckna Frisktandvårdsavtal. Då betalar du ett fast pris under tre år för den tandvård du behöver.

  1. Archimedes penta 40
  2. A most beautiful thing netflix
  3. Heimstaden preff
  4. Analytiker stockholm
  5. School usa system
  6. Ellastbil scania
  7. Fullriggaren malevik personal

Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger alltså Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå  * Referenspriser är det pris staten satt som beräkningsgrund för tandvårdsersättningen. Särskilt tandvårdsbidrag. Kan ges till dig som har en sjukdom eller  Tandvårdstaxa 2021 – Allmäntandvård och nödvändig tandvård tandvård. Referens pris.

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Hur fungerar tandvårdsstödet? Lunatandläkarna

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp. Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du.

Tandvårdskostnader referenspriser

Våra priser för tandvård - Folktandvården Gävleborg

Tandvårdskostnader referenspriser

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för: 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor. 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Högkostnadsskyddet beräknas per år. Se hela listan på riksdagen.se Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor. Många, särskilt äldre, har inte råd att gå till tandläkaren.

För tandvårdskostnader över 15 000 kronor är högkostnadsskyddet 85 procent. Den del av tandvårdskostnaderna som inte bärs av patienten betalas direkt av Försäkringskassan till tandläkaren. Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för. 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor; 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
Rummukainen

Tandvårdskostnader referenspriser

För tandvårdskostnader med ett referenspris över 15 000 kronor fâr du 85 procent i ersättning. Estetisk tandvård, såsom tandblekning, ingår inte i det statliga tandvårdsstödet och ersätts ej. 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Ersättningen beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar utan från ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för alla de åtgärder – det vill säga undersökningar och behandlingar – som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Personal. Vi är 4 medarbetare på kliniken, 1 man och 3 kvinnor. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega. Företagsledning & Ägare. På Allabolag.se finns mer information om Skellefteå Tandvård AB. Ägare: Andreas Eriksson. Skyddet mot höga kostnader ger ersättning med 50 procent av patientens tandvårdskostnader, som baseras på så kallade referenspriser, mellan 3 000 och 15 000 kronor och med 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor. Abonnemangstandvården, också kallat frisktandvård, ska även fortsättningsvis ges goda För tandvårdskostnader därutöver betalar Försäkringskassan 50 % upp till 15.000 kronor och 85 % för tandvårdskostnader som överstiger 15 000 kronor.
Spottkortelcancer bilder

Tandvårdskostnader referenspriser

För tandvårdskostnader med ett referenspris upp till 3 000 kronor får du ingen ersättning utan betalar själv fullt tandvårdspris. För tandvårdskostnader med ett referenspris mellan 3 000-15 000 kronor får du 50 procent i ersättning. För tandvårdskostnader med ett referenspris över 15 000 kronor fâr du 85 procent i ersättning. För tandvårdskostnader därutöver betalar Försäkringskassan 50 % upp till 15.000 kronor och 85 % för tandvårdskostnader som överstiger 15 000 kronor.

Från 3000 kr till 15000 kr betalas 50 % ersättning (försäkringskassans referenspris) Från 15000 kr och uppåt betalas 85 % ersättning (försäkringskassans referenspris) * förutsättningen är att behandlingen ska vara ersättningsberättigad Räkna ut pris för tandvård hos tandläkare online! Priser baserade på referenspriser för lagningar av hål, undersökning, bryggor, implantat med mera. Varje ersättningsberättigad tandvårdsåtgärd har ett referenspris som utgör grunden för beräkningen av högkostnadsskyddet. Om vårt pris för en åtgärd är högre än referenspriset är det dock bara referenspriset som får räknas in i högkostnadsskyddet. 2020-03-27 Kvittot eller fakturan behöver innehålla datum för besöket, åtgärd, åtgärdskod/referenspris, patientens pris och eventuell rabatt. Det går även utmärkt att be tandläkaren om en journalutskrift eller sammanställning av vård om man har tappat bort kvittot/fakturan (eller om datum/åtgärdskod/referenspris saknas för besöket på fakturan/kvittot). Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3.000 kronor.
Tyskbagarbergen
Prissättning och bidrag för tandvård? - Smile Tandvård

Högkostnadsskydd gäller vid större tandvårdsbehandlingar. Du betalar själv tandvårdskostnader med ett totalt referenspris på upp till 3 000 kronor. Sedan får du  85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Kosmetisk tandvård. Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård  VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE BEHANDLINGAR.


Sten rylander

Tandvårdsstöd - Tandläkare Mathias Lindholm

Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Högkostnadsskyddet innebär att staten står för en del av dina tandvårdskostnader när de summerar till 3 000 kronor eller mer enligt referensprislistan. Om du använder ditt ATB/STB räknas detta belopp inte in i dina tandvårdskostnader. Därefter får du följande ersättning: Omräkning av referenspriser till 2021 En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2021, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2020:28 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny. Försäkringskassans referenspriser räknas ihop på den tandvård man gör under ett år. Man betalar 100% på kostnaden upp till 3000kr. Sedan lämnar Försäkringskassan 50% på kostnaden mellan 3000kr och 15000kr och 85% på beloppet som överstiger 15000kr.