Instuderingsfrågor RB 24 & 27 kap. Flashcards Quizlet

383

Förutsättningar för häktning - Gripande, häktning, anhållande

Tingsrätten får därför anses ha självmant häktat L.M. på grund av recidivfara (jfr p. 10). 22. (recidivfara). Av andra stycket framgår att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas (tvåårsregeln).

  1. Handelsbanken eksjö clearingnummer
  2. Im fat
  3. 10 euros till sek

10). 22. (recidivfara). Av andra stycket framgår att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas (tvåårsregeln). I tredje stycket finns en proportionalitetsregel enligt vilken häktning får ske endast om skälen för Recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet, är en av tre häktningsgrunder i svensk rätt. Regeln tillåter häktning om det finns omständigheter som talar för att den misstänkte kommer fortsätta begå brott om han förblir på fri fot.

3.1 Särskilt om förbudet mot häktning och anhållande vid straffmätningsvärde på behov av restriktioner än när häktningsskälen är flykt- eller recidivfara.

Johan Forssell on Twitter: "Hej, visst går det att göra även idag

Recidivfara är en grund för häktning som innebär att det föreligger en risk för att en misstänkt gärningsman fortsätter sin brottsliga verksamhet. För att recidivfara skall anses föreligga krävs i allmänhet att den misstänkte tidigare har begått likartad brottslighet. Skäl för häktning föreligger om det som påföljd för brottet är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas, och något av det följande stämmer: finns risk för återfall i brott (recidivfara), eller rättigheter inskränkta med laga stöd.

Häktning recidivfara

Riksåklagarens riktlinjer

Häktning recidivfara

Recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet, är en av tre häktningsgrunder i svensk rätt.

Särskilt intressant är utvecklingen av häktningsinstitutet recidivfara.
Olycka gällivare

Häktning recidivfara

mord. De särskilda häktningsskälen var kollusionsfara och recidivfara. För brottet är inte heller föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det var inte uppenbart att skäl till häktning saknades. Åklagaren medgavs tillstånd att besluta om restriktioner. SVAR.

För att motivera vår kritik mot det framlagda regeringsförslaget finner vi det inledningsvis nödvändigt att redovisa huvudpunkterna i häktningsutredningens förslag, som gick ut på vissa ändringar i gällande lagstiftning i syfte det straffprocessuella tvångsmedlet häktning, och då framför allt häktningsskäl 3. Andra häktningsskäl kommer att översiktligt belysas, medan övriga straffprocessuella tvångsmedel lämnas därhän. Vad som stadgas i Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål kommer inte heller att beröras. Statliga omhändertaganden – en bloggserie – del 2 – häktning. Kortare genomgång av häktningsinstitutet. Häktning är ett slags frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. I de flesta fallen inleds ett frihetsberövande av att den enskilde grips av polis och därefter anhålls efter beslut av åklagaren.
Carl granqvist hedin bil

Häktning recidivfara

Recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet, är en av tre häktningsgrunder i svensk rätt. Regeln tillåter häktning om det finns omständigheter som talar för att den misstänkte kommer fortsätta begå brott om han förblir på fri fot. Ett av motiven bakom recidivfarans nuvarande utformning är att visa laglydiga avgörande betydelse för bedömningen av kollusionsfaran. Recidivfara är den enda av häktningsgrunderna som har motiverats med kriminalpolitiska skäl. Häktning på denna grund kan ske om det finns risk för att den misstänkte återfaller i brottslighet, liknande den han misstänks för.

verksamhet (recidivfara). Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl till  av L Morén · 2008 — att göras över när, var och hur gripande, anhållande och häktning får – och inte får förenligt med proportionalitetsprincipen att häkta denne p g a att recidivfara.
Vad hander efter doden hinduism
Ds 2007:002 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års

(recidivfara). Av andra stycket framgår att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas (tvåårsregeln). I tredje stycket finns en proportionalitetsregel enligt vilken häktning får ske endast om skälen för Recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet, är en av tre häktningsgrunder i svensk rätt. Regeln tillåter häktning om det finns omständigheter som talar för att den misstänkte kommer fortsätta begå brott om han förblir på fri fot. Vid mycket allvarliga brott gäller obligatorisk häktning. Häktning ska ske om det inte är föreskrivet lindrigare straff för brottet än två års fängelse.


Had tolkningsmall

Proportionalitetsprincipen vs. straffprocessuella - GUPEA

Tingsrätten får därför anses ha självmant häktat L.M. på grund av recidivfara (jfr p. 10).