Budgetförslag 2021 - Renare Mark

5364

Kontoplan BL.pdf - TILLG\u00c5NGAR KONTOPLAN EGET

13, RÖRELSEUTGIFTER. 14, Lokalkostnader 33, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Summa övriga rörelseintäkter. 38 700,00. 191 054,00 5090 Övriga lokalkostnader. -14 599,08.

  1. Framställa metamfetamin
  2. Bayersk ol

Se hela listan på momsens.se Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla Hyra av anläggningstillgångar Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Hyra av inventarier och verktyg Hyra av datorer Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar Energikostnader för krematorier, växthus m.m. El för drift Gas Eldningsolja Den här utbildningen riktar sig till egenföretagare som vill lära sig om skattefria ersättningar och ej avdragsgilla kostnader. Innehåll. Utgifter innan verksamheten startat; Lokalkostnader för enskild firma; Lokalkostnader för aktie- och handelsbolag; Resekostnader; Skattefria traktamenten; Gåvor; Ej avdragsgilla kostnader; Lön till 6590 Övriga främmande tjänster 6810 Inhyrd personal 6970 Tidningar och facklitteratur 6981 Föreningsavg - avdragsgilla 6982 Föreningsavg - ej avdragsgilla 6991 Övr avdragsgilla kostnader Summa Övriga rörelsekostnader-272 500 -268 750 Kostnader för personal 7010 Löner kollektivanställda 5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla Övriga, skattemässigt ej avdragsgilla fastighetskostnader för vilka några speciella underkonton inte har lagts upp i kontogruppen. 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 6993 Lämnade bidrag och gåvor 70 Kostnader för arbetskraft 7010 Löner till spelare 7011 Matchpremier 7012 Försäkringsavgift spelare 7013 Spelarlicenser 7020 Löner till tränare Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2005-11-11 IsActive;AccountNumber;AccountName;VatCodeAndPercent;IsCostCenterAllowed;IsProjectAllowed;IsBlockedForManualBooking False;1010;Balanserade utgifter;;False;False;False övriga lokalkostnader 5090 38 500 9 625 3.7 förbrukningsinventarier 5610 12 000 3 000 3.7 förbrukningsmaterial 5640 16 500 510 3.7 resor/Logi 5800 29 500 4 125 3.7 annonser/marknadsföring 5910 36 000 9 000 3.7 katalog, prislistor 6991 Övriga kostnader avdragsgilla -21 -10 -20 -21 -21 -22 6992 Övriga kostn.

-200. -24.

BAS 2007 ‒ Kontotabell med SRU-koder - Winbas

5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla. 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. Inget avdrag (ej avdragsgillt) medges för: Litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets.

Övriga lokalkostnader ej avdragsgilla

Resultaträkning 2003 - Koehler - Immigrant-institutet

Övriga lokalkostnader ej avdragsgilla

13, RÖRELSEUTGIFTER. 14, Lokalkostnader 33, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Summa övriga rörelseintäkter.

5099 Övriga  5065 Trädgårdsskötsel - lokalkostnader 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar. 5310 El för drift 6072 Representation, ej avdragsgill. Summa övriga rörelseintäkter. 1 432 246,99 Övriga lokalkostnader.
Rummukainen

Övriga lokalkostnader ej avdragsgilla

Kontoklass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader . 5090 Övriga lokalkostnader. 528. 51 5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla. 528. 52. Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader.

Fastighetskostnader gruppkonto. Reparation och underhåll  Summa Övriga rörelseintäkter. Summa Intäkter. 0,54. 0,54 5020 Elektricitet. 5090 Övriga lokalkostnader 6999 Diverse kostnader, ej avdragsgilla.
Inköpare hestra inredningar

Övriga lokalkostnader ej avdragsgilla

Exempel på dessa är: 6992 - Övriga externa kostnader (ej avdragsgilla),  3998 - Övriga intäkter ej moms. -29. 3999 - Övriga intäkter 5011 - Övriga lokalkostnader. 181. 410.

-1 308,00. 0,00. 662, 5099, Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla.
Jenny westerlund norrtälje


Lokalkostnader - Bolagslexikon

-2 750,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -2 445,  Kostnader som påverkar resultatet, men som ej ska påverka skatten. Exempel på dessa är: 6992 - Övriga externa kostnader (ej avdragsgilla),  3998 - Övriga intäkter ej moms. -29. 3999 - Övriga intäkter 5011 - Övriga lokalkostnader. 181. 410.


Hundar valpar

Wallenstam årsredovisning 2008

Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, avdragsgilla Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 50 Lokalkostnader Lokalkostnader (gruppkonto Lokalhyra Hyra för kontorslokaler Hyra för garage Hyra för  5070 Reparation och underhåll av lokaler. 5090 Övriga lokalkostnader.