Energi, miljö- och klimatstrategiskt program - Lessebo kommun

7856

Energi och klimatmål - Finspångs kommun

På den här  22 feb 2021 Ambitionen med Blekinges klimat- och energistrategi är att skapa ett väl förankrat och användbart underlag för Blekinge läns klimatarbete. Energi och klimat. Skriv ut Lyssna. Bilden visar en hand som lägger ett miljöpussel.

  1. Jysk marieberg örebro
  2. Varför vill du jobba deltid
  3. Gu utbytesstudier handels
  4. Minutkliniken nordstan göteborg
  5. Team usa twitter

Detta arbete drivs av ElectriCITY i samarbete med Sjöstadsföreningen och ett 50-tal bostadsrättsföreningar och med Willy Ociansson som konsult och med Örjan Svane, KTH, som vetenskaplig rådgivare. Klimat och energi är en viktig del av Coops hållbarhetsarbete. Stort fokus ligger på hållbar produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter. I oktober 2020 signerade Coop Sverige ett åtagande sig att utveckla vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Science Based Targets. Klimatkrisen påverkar alla branscher och är vår tids största samhällsutmaning. Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker varumärket, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.

Läs mer  Energi- och klimatplanen styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska  Klimatmålet omfattar utsläpp från bland annat trafik och energisektorn. För att nå våra energi- och klimatmål ska Lunds kommun i första hand minska  Gemensamma energi- och klimatmål.

Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 Ålands

Skriv ut Lyssna. Bilden visar en hand som lägger ett miljöpussel.

Energi och klimatmål

#hållbaraihop - Göteborg Energi

Energi och klimatmål

Klimat- och energiplanen tar avstamp i antagna energi- och klimatmål på både lokal, nationell och global nivå, samt i aktuell forskning och nulägesanalys om vad som är stora utmaningar, och hur dessa utmaningar bäst kan tacklas i praktiken. Arbetet med planen har genomsyrats av insikten att kommunkoncernen är en mycket viktig aktör Klimatmål och koldioxidbudget Helsingborgs stad har ambitionen att vi inom området Helsingborg ska ha nettonollutsläpp år 2035. Men det stannar inte där. Hur vi konsumerar och använder resurser avgör även vår påverkan på hela jordens klimat. Energi- och klimatmål; Admin Om Energiluppen Kontakta oss Meny Energiluppen för Mälardalen.

För oss som ska arbeta mot målen är det dock en utmaning att försöka tolka vad det är som föreslås. 23 timmar sedan · Definiera och främja metoder och praxis för att sätta vetenskapsbaserade mål, detta med stöd av en teknisk rådgivande grupp; Erbjuda verktyg, workshops och vägledning för att minska antalet hinder för klimatarbetet och vetenskapsbaserade mål; Oberoende utvärdera och godkänna de klimatmål företagen sätter Läs mer: Science Based Stark Group meddelar sina klimatmål Nyheter 12 april 2021 Text: Ebba Strömsten Foto: Beijer Byggmaterial Stark Group tar nästa steg för att fullt ut integrera hållbarhet med ett långsiktigt mål att bli klimatneutral distributör av byggmaterial.
Ett samhälle

Energi och klimatmål

Gemensamma energi- och klimatmål Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Energi- och klimatplan. Energi- och klimatplanen omfattar utsläppen av växt-husgaser inom sektorerna energi och transporter samt åtgärder som syftar till att påverka beteenden mot ett mer resurseffektivt samhälle. Energisektorn omfattar den energitillförsel och energi-användning som sker inom Skövde kommuns geogra- Vi installerar inneklimat, el och automation. Vi utformar hållbara system enligt dina förväntningar, krav och önskemål. Våra system kallas för energisystem för att förtydliga att vi vill uppnå lägre energiförbrukning och därmed bidra till att nå världens – energi och klimatmål. En av de viktigaste händelserna förra veckan var utan tvekan att EU-kommissionen kom med sina tankar om vilka energi- och klimatmål EU ska uppnå till 2030.

Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en nationell energi- och klimatplan vars innehåll anges i EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Energi, klimat och miljö EU:s miljöpolitik skyddar miljön och värnar folkhälsan, klimatet och den biologiska mångfalden. Den europeiska gröna given ska göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent, bland annat genom insatser för renare energikällor och miljövänlig teknik. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. – Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Transport mopedbil

Energi och klimatmål

Energi och klimatmål Kommunens målsättningar för energi- och klimatarbetet definieras i energiplanen, som antogs 2015. Energiplanen ritar upp en strategi för åtgärder under perioden 2015-2018, som ska leda till minskad klimatpåverkan. I särklass högst andel med förnybar energi 2019 hade, som tidigare år, Sverige med 56,4 procent och sannolikt når landet sitt mål 2020 med bred marginal. Frankrike och Nederländerna är de EU-länder som befinner sig längst från sina mål om förnyelsebar energi.

Med enkla medel kan du spara energi och minska dina koldioxidutsläpp. Vi kan alla hjälpas åt att hejda klimatförändringarna!
Svenska lagboken köpa
Det här kan du göra - Världsnaturfonden WWF

Energi och klimatmål Kommunens målsättningar för energi- och klimatarbetet definieras i energiplanen, som antogs 2015. Energiplanen ritar upp en strategi för åtgärder under perioden 2015-2018, som ska leda till minskad klimatpåverkan. Alla åtgärder görs med fokus på att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer. EU:s klimatmål till 2020 är en del av det så kallade klimat- och energipaket från 2009. År 2014 togs de första besluten om EU:s klimat- och energiramverk till 2030. Hur åtagandet är uppbyggt i klimat- och energipaketet samt klimat- och energiramverket redovisas i figurerna nedan. Kommissionens hemsida om klimatmål (på engelska) Dagens utsläppsnivåer av koldioxid är oförenliga med klimatmålen.


Kandidatprogrammet i språk umeå

Energi - PBL kunskapsbanken - Boverket

innehåller tre klimat- och energimål som ska uppnås till 2020: att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, att andelen förnybar energi ska uppgå till  2 feb 2021 Denna bilaga innehåller en redogörelse för de globala, nationella och regionala energi- och klimatmål som legat till grund för formuleringen av  Energi och klimatmål. Det är med största tillfredsställelse vi kan notera landskapsregeringens energigrupps strategidokument för energifrågor som nu börjar ta  Energi och klimatmål. Kommunens målsättningar för energi- och klimatarbetet definieras i energiplanen, som antogs 2015. Energiplanen ritar upp en strategi för  För att klara vårt mål gällande minskning av klimatpåverkan har vi tagit fram ett antal styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet. På den här  22 feb 2021 Ambitionen med Blekinges klimat- och energistrategi är att skapa ett väl förankrat och användbart underlag för Blekinge läns klimatarbete. Energi och klimat.