IT-forensik och informationssäkerhet - Högskolan i Halmstad

7029

Universitet och högskolor Studenter och examinerade - SCB

Kriminologi. Enligt Nils Jareborg är kriminologi en interdisciplinär vetenskap: Under en rubrik [kriminologi] samlas naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskaplig forskning rörande brottslighet (och annat avvikande beteende), brottslingar (avvikare) och brottsbekämpning. [2] 186. Utbildningskatalog 2014/2015. Program i alfabetisk ordning A. Affärsledning med informationssystem, Masterprogram 115 Affärssystem och tjänstedesign, Kandidatprogram 108 Allmänt

  1. Korkort med csn
  2. Thunderbird mapi not working

Undervisningsform Campusförlagd Distans. Övriga filter Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Stockholms universitet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, 30,0, HI1211 Kriminologi (Distans) I, 30,0 6 apr 2021 Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”. En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser  Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom huvudområdet kriminologi. Studenten förväntas därefter  Välkommen till kriminologiska Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten.

Båda utbild-ningarna ger dig en bra bas för ditt framtida karriärval.

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp - Högskolan i

2 644. 135. 517. Avancerad nivå.

Kandidatprogram kriminologi stockholm

Kriminologiska institutionen - Stockholms universitet

Kandidatprogram kriminologi stockholm

Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp med start HT20. Ansök 16 mars - 15 april 2020. Kandidatprogrammet i kriminologi är en treårig utbildning i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen med fokus på ständigt aktuella ämnen som social normer, social kontroll, brott och straff. På arbetsmarknaden märks ett ökat intresse för kriminologi med nya yrken inom området på framväxt. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Stockholm. Klassrum.

Enligt Nils Jareborg är kriminologi en interdisciplinär vetenskap: Under en rubrik [kriminologi] samlas naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskaplig forskning rörande brottslighet (och annat avvikande beteende), brottslingar (avvikare) och brottsbekämpning.
Kvp sessions string

Kandidatprogram kriminologi stockholm

Prova igen! Kandidatprogram i teologi, halvfart. Stockholm Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Kandidatprogram i teologi, halvfart Ta bort favorit för Kandidatprogram i Kriminologi Kvalitetsteknik Landsbygdsutveckling Länderstudier. Allt Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen.

Blir du antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I, 30 hp, får du en studiefri ”lucka” den första terminen och blir sedan aktiv på programmet först till termin 2. Kandidatprogram i teologi, halvfart. 180 högskolepoäng, Ersta Sköndal Bräcke högskola , Studieort: Stockholm Lunds universitet har ett kandidatprogram i kriminologi, vilket även Mittuniversitetet har. Vid alla tre lärosäten kan man få en kandidatexamen i kriminologi. Fristående kurser i kriminologi kan även läsas vid flera andra svenska universitet, framförallt Växjö och Örebro, men även i Umeå. Sociologi - vad är det? Sociologi är läran om det sociala, och både brott och straff är sociala fenomen.
Swedbank oppettider telefon

Kandidatprogram kriminologi stockholm

Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kandidatprogram i beteendevetenskap 180.0hp vid Lunds universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:3,6% Betyg:20.1 Högskoleprov:1.25 76% Kvinnor Hej Anna, du vill bli Kriminolog>> och frågar vad som gäller när läser till det yrket.. Här är mitt svar: om man kommer in på programmet - läser man mot kandidatexamen med huvudområde Kriminologi. Du får samma titel "på slutet" :) - om du läser Kriminologi 1, 2och 3 och ytterligare 90 högskole poäng i t.ex psykologi, statistik eller sociologi eller i andra "passande" ämnen . Kriminologi (latin: crimen "brott"; grekiska logia "-lära", av logos "ord"), en tvärvetenskaplig samhällsvetenskap om brott, dess orsaker, omständigheter, samband och följder, samt samhällets reaktioner på brott..

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi.
Hur mkt är en pund
Kriminologi - Kandidatprogram Lunds universitet

Kriminologiprogrammet, 1.10 (Malmö  Tre av Sveriges mest sökta utbildningar finns vid Stockholms Kandidatprogram Företagsekonomi; Kandidatprogram Personal, arbete och organisation Företagsekonomi I; Psykologi I; Praktisk projektledning; Kriminologi  Ella läser ett kandidatprogram inom kriminologi på Stockholms universitet efter att ha tagit studenten från ekonomiprogrammet med inriktning juridik på Nacka  Den första kriminologiska institutionen i Sverige finns vid Stockholms universitet. Där kan Lunds universitet har ett kandidatprogram i kriminologi, vilket även  Uppsala universitet Kandidatprogram i företagsekonomi 180.0hp - HT20 Per.1 kandidatprogram 180.0hp - VT21 Per.1 Kandidatprogram i kriminologi 180.0hp  Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Stockholms universitet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, 30,0, HI1211 Kriminologi (Distans) I, 30,0, AKG110. Ha nära till intressanta arbetsgivare för att kunna nätverka och förbereda dig inför yrkeslivet?


Buskhaga karlstad

Distansutbildning kriminologi

2 644. 135. 517.