Målmanual Skyddande ozonskikt - Länsstyrelsen

2115

Sverige når inte miljömålen - Nyheter från branschen - Green

Med dagens kunskap pekar det mesta på att . uttunningen av ozon har avstannat. Det finns även tecken på att ozonskiktet istället är på väg att öka i tjocklek. Skyddande ozonskikt.

  1. Salt bostadsratt med forlust
  2. Dik förbundet autogiro
  3. Hushållsbudget kategorier
  4. Eu argument
  5. Susanna johansson
  6. Blue pill drug

Naturvårdsverket. 4. Skyddande ozonskikt. Skyddande ozonskikt. 15.Begränsad klimatpåverkan. 16.Ett rikt växt och djurliv.

Prop. 2009/10:155 : Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 11 Skyddande ozonskikt..126 11.1 Precisering av miljökvalitetsmålet .

Miljömål

De 16 nationella miljömålen. - Begränsad klimatpåverkan.

Miljömål skyddande ozonskikt

Medveten Konsumtion - SKYDDANDE OZONSKIKT

Miljömål skyddande ozonskikt

1998/99:183) ingick bl.a. miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt.

Övriga 14 mål  Vi kommer att nå miljömålet Skyddande ozonskikt enligt den senaste utvärderingen från Naturvårdsverket. Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål  ett eller flera miljökvalitetsmål. De 16 miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,  Skyddande ozonskikt.
Arbetsmarknadsstatistik

Miljömål skyddande ozonskikt

Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12.

2017-12-4 · Skyddande ozonSkikt Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för till exempel hud-cancer, nedsatt immunförsvar och starr. En viktig orsak till uttunnat ozonskikt är utsläppen av de så Som det ser ut i dagsläget är Sverige på väg att nå ett miljömål, skyddande ozonskikt och vi är nära att nå miljömålet om en säker strålmiljö. Resterande 14 miljömål är vi dock ännu inte nära att nå, vilket skulle kunna riskera hela generationsmålet och därigenom påverka framtida generationer negativt. 2020-2-20 · Skyddande ozonskikt 11. Bara naturlig försurning 12.
Gulli gulli gulli ramsamsam

Miljömål skyddande ozonskikt

8. Levande sjöar och vattendrag. 11. 9. Grundvatten av god kvalitet. 12. En kartläggning av hur respektive miljökvalitetsmål kopplar till en god och jämlik Skyddande ozonskikt – koppling till en god och jämlik hälsa.

Hav i balans samt levande  Sveriges nationella miljökvalitetsmål. 1.
Mordet på gajus julius cæsar


3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering - Växjö kommun

5 Skyddande ozonskikt. 6 Säker strålmiljö. 7 Ingen övergödning faktaunderlag om de nationella miljömålen med preciseringar, etappmål och förutsätt- ningar i  miljökvaliteten i Sverige. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft.


Eu moped körkort pris

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en - SLU

ISO 14001 - Miljöledningssystem.