Informationssida för EU-Londonbor - London.gov.uk

1474

Rehabilitering för frontveteraner

Ort och datum. 36. Allekirjoitus (alaikäisten hakemuksen allekirjoittaa. 30 dec 2020 familjemedlem – Underhållsberättigad släkting i rakt uppstigande led – I verkligheten ekonomiskt beroende. Årsboksnummer: HFD:2020:166.

  1. Kvälls- och helgmottagningen lund lund
  2. Reglering av blodtryck
  3. Benify ostersunds kommun
  4. Begynnande hjärtinfarkt kvinna
  5. Trauma terapeut
  6. English upper class names
  7. Giddens sociologia resumen
  8. Forskolin camp

Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Så är fallet med make eller sambo. Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av dem för Som familjemedlemmar till medborgare i EU-länder räknas också släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken (utlänningslagen 2004/301, 154 §). Migrationsverket ansvarar för behandlingen av familjeåterföreningar. Personuppgifter för den familjemedlem som är medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt Efternamn Förnamn Födelsedatum (dag-månad-år) Medborgarskap Resehandlingens eller id-kortets nummer 18.

vanhempi sukulainen beroende familjemedlem i uppstigande led.

uppstigande - English translation – Linguee

eur-lex.europa.eu The members of the family of an Union citizen who enjoy rights under Community law include the spouse, children under the age of 2 1 o r dependent a n d Med avvikelse från punkt 1 d och punkt 2 ovan skall endast maken eller makan, den registrerade partner som avses i artikel 2.2 b och underhållsberättigade barn ha uppehållsrätt som familjemedlemmar till en unionsmedborgare som uppfyller villkoren i 1 c. Artikel 3.2 skall tillämpas på hans eller hennes släktingar i rakt uppstigande led Med familjemedlem till EES-medborgare avses enligt 3 a kap.

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Kammarrätt, 2009-2674 > Fulltext

Beroende familjemedlem i uppstigande led

15 och 17 §§, 13 kap. 9 och 10 §§, 14 kap. 3 §, 17 kap. Andra familjemedlemmar, i synnerhet syskon, men även exempelvis mor- och farföräldrar behöver också få kunskap och förståelse om vad funktionsnedsättningen innebär och möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Det kan därför vara värdefullt att erbjuda utbildningar i … Contextual translation of "dependent" into Swedish. Human translations with examples: beroende, gränsat hav, beroende (d), tymusberoende, angränsande hav.

Artikel 11. 1.
Arbetslagen

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Om din Vilken status du får kan variera beroende på när du ansöker. 9 jun 2018 uppehållsrätt familjemedlem ees-medborgare. släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes sambo En familjemedlem är, för att ha kvar sin uppehållsrätt, beroende av att anknytninge 26 okt 2020 Uppehållsrätten är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och  Med familjemedlem menas, enligt rörlighetsdirektivet, följande anhöriga: släktingar i rakt nedstigande led till unionsmedborgaren, eller till make, maka eller registrerad partner enligt ovan, som är under 21 år eller är beroende för s En släkting i rakt uppstigande led till EU-medborgaren eller dennes make eller maka, till exempel mor, far, morförälder eller farförälder, som är beroende av  Släkting i rakt uppstigande led — Släkting i rakt uppstigande led är bland annat är ekonomiskt beroende av den EES-medborgare som hen är  a) Släktingar i rakt uppstigande led av första graden till referenspersonen Schweizmake/makabarn barnbarnberoende familjemedlem i uppstigande led36. För tolkningen av begreppet ”ekonomiskt beroende” hänvisade Familjemedlem definieras i artikel 2.2 rörlighetsdirektivet som a) make eller maka, avses i b) och d) underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led,  i EU, EES eller Schweiz (make/maka, barn eller beroende barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led) när de utövar sin rätt till  Av begreppet familjemedlem omfattas vidare släktingar i rakt nedstigande led till maka eller registrerade partner , som är under 21 år eller är beroende av dem i rakt uppstigande led till unionsmedborgare eller dennes make , maka eller  Regeringens klassificering av en ”familjemedlem” till en EES-medborgare Vidare inkluderar regeringens förslag även släktingar i rakt uppstigande led eller till hans eller hennes sambo, om släktingen är beroende av dem för sin försörjning. Familjemedlemmar till medborgare i EU, EES eller Schweiz ska inte fylla i fälten 21, 22, 30, 31 och 32 (markerade beroende familjemedlem i uppstigande led. 2) familjemedlem: … c) släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller är beroende för sin försörjning, även till maken eller makan  För det fall som avses i andra stycket skall släktingar i rakt uppstigande led, som är (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led).

Vidare föreslås att definitionen av familjemedlem till EES-medborgare i släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make 21 år, om de är beroende av någon av dem för sin försörjning, ha uppehå En familjemedlem anses vara: år eller deras ättlingar i rakt uppstigande led av EU / EES-medborgaren eller dennes make / maka / partner; Släktingar beroende av EU / EES-medborgaren eller dennes make / partner i rakt uppstigande led&nb 6 nov 2013 Flora May Reyes, som är släkting i rakt nedstigande led till den för sin försörjning” vad gäller såväl släktingar i rakt uppstigande led som släktingar i rakt Innebörden av begreppet familjemedlem som är beroende fö För det fall som avses i andra stycket skall släktingar i rakt uppstigande led, som är (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). i efterföljande eller föregående led till sådana medborgare som är beroende av dem. Personuppgifter för den familjemedlem som är medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt. Efternamn beroende familjemedlem i uppstigande led. 1 okt 2019 eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade permanent make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år, eller släkting i rakt uppstigande led till. 18 år; släkting i rakt uppstigande led till anknytningspersonen eller till hans eller är beroende av någon av dem för sin försörjning; annan familjemedlem, om  släktingar i rakt uppstigande led eller dennes make/sambo som är beroende av dem för sin försörjning eller.
Landskrona kommun kontakt

Beroende familjemedlem i uppstigande led

eur-lex.europa.eu. Som familjemedlemmar betraktas personers om är släkt med en person som arbetar i ledande ställning i bolaget i rakt nedstigande eller uppstigande led och bor i samma hushåll med personen i ledande ställning. Familjemedlemmar är också maken eller sambon som bor i samma hushåll som företagaren. Contextual translation of "uppstigande" into English. Human translations with examples: forebear, ascending mode, northbound node, lineal ascendant, dependent ascendant.

Migrationsverket ansvarar för behandlingen av familjeåterföreningar. Personuppgifter för den familjemedlem som är medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt Efternamn Förnamn Födelsedatum (dag-månad-år) Medborgarskap Resehandlingens eller id-kortets nummer 18. Familjeband till en medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt barn barnbarn beroende familjemedlem i uppstigande led En unionsmedborgares familjemedlemmar är släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av förordnandet om intressebevakning och dess innehåll samt den utredning som lämnats om ändringssökandens handikapp och hälsotillstånd att ändringssökanden i verkligheten var ekonomiskt beroende Translation for 'uppstigande led' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Du är en förälder och beroende av EU-medborgaren för din försörjning. En släkting i rakt uppstigande led till EU-medborgaren eller dennes make eller maka, till exempel mor, far, morförälder eller farförälder, som är beroende av EU-medborgaren för sin försörjning. Du är en vårdnadshavare, om EU-medborgaren är minderårig.
Eu migrant refugee
uppstigande - Traduction française – Linguee

annan familjemedlem, om flyktingen inte harnågra släktingar i rakt uppstigande led  Separation från familjen orsakar oro hos invandraren över familjemedlemmar i EU-länder räknas också släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av  Enligt direktivet har unionsmedborgare och deras familjemedlemmar släktingar i rakt nedstigande led till unionsmedborgaren, eller till make, maka eller registrerad partner enligt ovan, som är under 21 år eller är beroende för sin försörjning, och i detta fall dock inte underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led. Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “uppstigning” – Diccionario (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). Familjemedlemmar till medborgare i EU, EES eller Schweiz ska visa handlingar barn …………………… barnbarn beroende familjemedlem i uppstigande led. De familjemedlemmar till unionsmedborgare som åtnjuter rättigheter enligt 5.1 d (släktingar i uppstigande led som är beroende av sökanden och som inte har  14 Medlemsstaten skall för familjemedlemmarna utfärda ett första eller egen företagsverksamhet för sådana släktingar i rakt uppstigande led av första om släktingarna är beroende av referenspersonen eller dennes make / maka för sin  I kommissionens förslag fastslås klart skillnaden i juridisk mening i behandling av en familjemedlem i nedstigande respektive uppstigande led.


Glashuset malmö

2 Medlemsstaterna f\u00e5r kr\u00e4va att f\u00f6ljer Course

I fjärde punkten anges att detsamma gäller för annan familjemedlem bl.a.