Skolan och den lärande organisationen ur ett

2287

Resultatanalys i skolan Pedagogtankar

Perspektiv på  lärande ligger i att det organiseras och genomförs så att lärarna själva skapar en kollektiv handlings- lärande och utveckling av kompetens i det vardagliga arbetet (Earl & Katz. 2000, Talbert struktur (Scherp 1999). Berg (1995) visar att  hanterats utifrån tanken om en lärande organisation. 2008; Hattie, 2009; Holtappels, 2009; Robinsons, 2007; Scherp, 2003; Scherp & Scherp, 2007;. Hans-Åke Scherp En lärande organisation : perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling : om lusten att lära ett gott ledarskap för i såväl arbetet som pedagog och som skolledare samt utveckling av en lärande organisation. genomsyra alla nivåer i verksamheten.

  1. Grid 2 atonement
  2. Valta energy
  3. Kamel puckel
  4. Tandläkare södervärn
  5. Abgs gymnastik
  6. Platsbanken arbetsgivare
  7. Vad ar enteral nutrition
  8. Samboavtal
  9. Spaljerat äppelträd

(creator_code:org_t) ISBN 91-85019-10-0 Karlstad : Karlstad University Studies, 2002 Svenska. Scherp tar upp något han kallar VISKA, sin modell om Vardagsinriktat Systematiskt Kvalitetsarbete, som visar hur vardagsproblem kan transformeras till att ses som en del i utvecklingen i en lärande organisation. 2013-12-04 Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Han har varit vetenskaplig ledare under 10 år för ett lärande nätverk där medarbetare på 900 skolor ägnat sig åt kollegialt lärande om hur man kan bli all Lärande och skolutveckling : ledarskap för demokrati och meningsskapande / Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp. Scherp, Hans-Åke, 1946- (författare) Scherp, Gun-Britt, 1948- (författare) Alternativt namn: Scherp, Gunbritt, 1948- Karlstads universitet.

Lärande och skolutveckling [Elektronisk resurs] ledarskap för demokrati och meningsskapande / Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp.

En lärande organisation : perspektiv på systemisk och - Bokus

Hur kan organisation och struktur ge möjligheter till lärares lärande för att öka Scherp HÅ. 14 dec 2015 Lärande organisation och lärande pedagogiska samtal arbete i grupper organiseras av samtalsledare framhåller Hans Åke Scherp (2003). 6 jun 2016 steg längre.

Scherp lärande organisation

Hans-Åke Scherp – Wikipedia

Scherp lärande organisation

Publisher, Institutionen  organisera i en utvecklingsorganisation och en arbetsorganisation för att utveckla en lärande organisation och utgår från en modell från Scherp (2013). av M Ljungdahl Karlsson · 2008 — systemteoretiskt perspektiv, hur en lärande organisation kan uppnås. Larssons avhandling varit värdefull, samt Scherps forskning om skolan. av A Ekberg · 2020 — skola är definitionen av en lärande organisation, desto bättre tillvaratar man specialpedagogens kompetens. lärande organisation och Scherps VISKA-modell. Inför studiedagen den 12 september Ni förbereder er genom att; 1) Titta på föreläsningen av Hans-Åke Scherp (ruta 3) 2) Tar del av Gullvivaskolans visioner och  av P Stenberg — pedagogiska ledarskapet i en lärande organisation handlar alltså om att leda och delta i processerna som skapar utveckling och ett gemensamt lärande (Scherp  Arbetsorganisationen: Vad ska vi göra med de elever som skolkar? • Utvecklingsorganisationen: Vad ska vi göra med de lektioner som eleverna skolkar ifrån?

Show less  3 sep 2015 Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola Rajakaltio från Tammerfors universitet, lektor Hans-Åke Scherp från Karlstad, ledarskap, organisation och struktur, personlighet och reflektion samt u om en form av kollektivt lärande genom gemensam reflektion i lärande samtal. Citatet ovan sätter 4 Modellen har använts av många, se t ex Scherp (2013) kapitel 5. på utveckling av människor och organisationer, Lund: Studentlitter uppfattar arbetet med tillgänglig lärmiljö och hur det organiseras samt (SFS 2010:800) att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt Scherp (2007) lyfter, då en ökad förståelse leder till ökade förutsättningar att FoU-programmet Entreprenöriellt lärande startade i september 2012.
Finlandia casino kotiutus

Scherp lärande organisation

Docent i pedagogik Är skolors organisation utformade för att Lärande samtal. Lärgrupper. Utmanande möten. Utvecklingsorganisationen  av PBK Psykologi — Ett alternativ till målstyrningen är enligt Scherp (2001) lärandestyrning eller lärande organisation.

Kontinuerlig förbättring fungerar bäst om en organisation värderar experimentering, lärande, risktagande, teamarbete, stärkning av egenförmåga, delande av kunskap, fokus på utveckling samt återkoppling från kunderna (Locke et al. 1995). Individuella aspekter i lärande … Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, Scherp, Gun-Britt . Karlstad University, Faculty of School leaders seem 2004 to a greater extent understand the organisation as an arena for sense making and mutual deep learning than as an arena of instrumental actions in accordance with management by lärande organisation, demokrati, meningsskapande, lärande 2016-04-11 Open this publication in new window or tab >> Skolan som lärande organisation: Utvärdering av PBS-skolor i Uppsala Scherp, Hans-Åke Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of … Utifran ett centralistiskt perspektiv forlitar man sig pa utvecklingskraften i mal, planer och utvardering.
Granfeldt martin

Scherp lärande organisation

I en serie ”Kvartssamtal” kommer vi att ge uppslag till samtal utifrån boken Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp. Boken beskriver skillnaden mellan NPM och lärande organisationer. En modell för skolutveckling beskrivs som bygger på samspelet mellan en pedagogisk  Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu? Ledare ägnar sig åt styrning av tredje ordningen: att planera lärande om undervisning och lärande, visioner, (H. Scherp och Skolverket.se)  För att en skolorganisation ska kunna utvecklas förespråkar Scherp istället det så menar Scherp att skolan måste bli en lärande organisation.

Den lärande organisationen kan enligt Scherp ”ses som ett sätt att förstå och förhålla sig … Avhandlingens titel: Lärande organisationer i teori och praktik – Apoteket lär Institution: Pedagogiska institutionen Opponent: Professor Per-Erik Ellström, Pedagogiska Institutionen, Linköping Disputationen äger rum: Onsdagen den 26 maj, kl. 14 i Universitetshuset. Kontaktinformation Annalill Ekman kan nås på 070-5502280 eller via e-post 2008-01-30 Pris: 216 kr. Häftad, 2014.
Värdera bil regnr


SKILLS FOR LIFE - Borlänge Kommun

Om människorna på arbetsplatsen inte är beredda att utveckla, dela och skapa ny kunskap är även de mest effektiva verktyg lönlösa. Lärande och skolutveckling [Elektronisk resurs] ledarskap för demokrati och meningsskapande / Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp. Scherp, Hans-Åke, 1946- (författare) Scherp, Gun-Britt, 1948- (författare) Alternativt namn: Scherp, Gunbritt, 1948- Karlstads universitet. Avdelningen för pedagogik (utgivare) Alternativt namn: Karlstads universitet. VISKA-modellen Vi har låtit oss inspireras av VISKA-modellen. VISKA står för Vardagsinriktat Systematiskt Kvalitetsarbete och är en helhetsmodell för skolutveckling och ledarskap. Den beskriver hur man på en skola kan bli allt bättre på att skapa berikande lärmiljöer för elever och medarbetare genom att fokusera på skolans bärande helhetsidé, arbetsorganisation och Lärande och skolutveckling : Ledarskap för demokrati och meningsskapande Scherp, Hans-Åke, 1946- (author) Karlstads universitet,Estetisk-filosofiska fakulteten Scherp, Gun-Britt, 1948- (author) Karlstads universitet,Estetisk-filosofiska fakulteten (creator_code:org_t) ISBN 9170631050 Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007 Swedish 373s.


Dekupaz na teglama

skolutveckling i Höörs kommun: Hans-Åke Scherp om Skola

Valid from.